Home > Dialog zamiast kar i nagród

Dialog zamiast kar i nagród

uśmiech

W zgodzie z metodologią Marii Montessori wierzymy w wychowywanie bez kar i nagród. Na czym polega to podejście?

W pedagogice Montessori ważnym i stałym elementem w relacji dziecko-opiekun są konsekwencje. Zarówno naturalne, jak społeczne.

W naszym przedszkolu wierzymy, że wychowanie bez kar i nagród pozwala komunikować się z dzieckiem bez presji, gróźb i szantażu. Zamiast wymagać bezwzględnego posłuszeństwa, uczymy je współdziałać.

Naszym celem jako opiekunów jest pomóc dziecku zrozumieć proces całkowitej koncentracji na konkretnej czynności i stawianie czoła wyzwaniom z niej wynikającym. Zajmuje je najbardziej to, po co sięgnął samodzielnie. Dzieci naturalnie pragną samostanowić o sobie. Dlatego ważne jest, abyśmy pamiętali, że dziecko potrzebuje jasnych, klarownych zasad pokojowego współżycia z innymi ludźmi i narzędzi do rozwiązywania konfliktów.

W Tajemniczym Ogrodzie wychowanie bez kar i nagród to  nasza codzienność.

Pamiętajmy, że dzieci u których wspiera się wewnętrzną motywację, to późniejsi dorośli nastawieni na relacje, odnajdujący się w społeczeństwie, umiejący się oprzeć zdaniu większości, samo stanowiący o sobie.

To dobry krok w stronę satysfakcjonującego życia w dorosłości, a my jako opiekunowie możemy być wspaniałymi przewodnikami na drodze do rozwoju.

Kontakt

uśmiech

Dojazd

uśmiech