Home > Dofinansowania i pozyskane środki

Dofinansowania i pozyskane środki

uśmiech

Staramy się zapewnić rodzicom najlepszą opiekę przy możliwie najniższych cenach. Startujemy w konkursach o środki, które mogą wpłynąć na wysokość opłat. Uzyskaliśmy w ostatnich latach dotację z Funduszy Europejskich, z resortowego programu Maluch Plus oraz Dotacja z Urzędu Miasta Poznań.

Urząd Miasta Poznania w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” wybrał naszą placówkę do objęcia dofinansowaniem 40 miejsc w żłobku.

Nabór wniosków prowadzony jest przez portal www.nabor.pcss.pl, gdzie należy wskazać 1-3 placówek, którymi są państwo zainteresowani. Wypełniony wniosek można zarejestrować w placówce pierwszego wyboru. O miejsce objęte dotacją mogą się ubiegać rodzice, odprowadzający podatki w gminie Miasto Poznań. Do weryfikacji należy przedłożyć PITy rodziców z adresem poznańskim, za ubiegły okres rozliczeniowy, z potwierdzeniem złożenia UPO oraz zaświadczenie o odbyciu szczepień przez dziecko.

Aktualnie aż do 30 czerwca 2024 roku w naszej placówce objętych dofinansowaniem jest 20 miejsc opieki. Czesne z wysokości 1415 zł dzięki dotacji 500 zł będzie obniżone dla rodziców objętych programem do 915 zł miesięcznie + koszty wyżywienia.

W sprawie czasu oczekiwania lub umawiania się na spotkanie w placówce prosimy o kontakt telefoniczny 601306064.

MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 3 i 4.

W ramach programu utworzono miejsca opieki oraz zapewniono ich funkcjonowanie w 2020 roku w Niepublicznym Żłobku Montessori Tajemniczy Ogród z siedzibą w Poznaniu, ul. Rzepińska 19

Celem Programu jest zwiększenie dostępności finansowej miejsc opieki w żłobkach. Przyczyni się to nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwali na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza wśród kobiet. Program Maluch Plus, by wzmocnić działania w obszarze rynku pracy, jest dodatkowo finansowany ze środków Funduszu Pracy, uwzględniając sytuację na lokalnym rynku pracy. Przedsięwzięcia te stanowią element aktywnej polityki rodzinnej.

TAJEMNICZY OGRÓD STEFAN SZIŁAJTIS-OBIEGŁO w partnerstwie z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowe miejsca opieki Żłobku Tajemniczy Ogród”.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 18 kobiet z Poznania, Gminy Tarnowo Podgórne, Komorniki, Luboń, Dopiewo poprzez zwiększenie o 18 liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie od 01.03.2020 roku do 31.01.2022 roku. Dzięki realizacji Projektu, 18 kobiet ze wskazanego obszaru zdobędzie możliwość powrotu do pracy lub znalezienia zatrudnienia.

Dofinansowanie projektu z UE: 429 365,50 PLN

Kontakt

uśmiech

Dojazd

uśmiech