Home > Organizacja grup

Organizacja grup

uśmiech

Dwie grupy żłobkowe Nawigatorzy i Zdobywcy mieszczą się na piętrze budynku. Trzy grupy przedszkolne Poszukiwacze, Tropiciele, Odkrywcy zajmują 3 sale na parterze. Wszystkie grupy mają ok 20 dzieci. Podzieleni jesteśmy ze względu na preferencje i możliwości dostosowane do potrzeb dziecka.

Do żłobka przyjmujemy maleństwa do 3 lat. Plan dnia nie jest tak napięty jak w przedszkolu, dostosowujemy go każdego dnia do potrzeb dzieci. Od rana dzieci są na dworze, później mają blok edukacyjny i koło południa drzemkę. Popołudnie to posiłek, kolejne zajęcia lub wyjście do ogrodu.

Pamiętając o tym, że dziecko, któremu poświęca się więcej uwagi wyrasta na osobę silniejszą, bardziej zrównoważoną duchowo i energiczniejszą, chcemy zapewnić naszym podopiecznym wspaniałe dzieciństwo. Wśród serdecznych opiekunów, pomocy Montessori i pięknej przyrody wyrosną nam dzieci z wszystkimi atutami, by odważnie ruszać w dorosłe życie.

Nabór prowadzony jest przez cały rok według dostępności wolnych miejsc.

Grupy przedszkolne liczą maksymalnie do 21 dzieci. Grupy łączą dzieci w zróżnicowanym wieku: młodsza- Poszukiwacze od 2,5 do 4 lat, średnia Tropiciele 3 do 5 lat, starsza od 4,5 do 7 lat. Sprzyja to wymianie umiejętności, obserwacji oraz wzmacnia wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Daje dzieciom szansę rozwijania swoich umiejętności indywidualnym rytmem, a nie przez narzucone tempo grupy rówieśniczej.

Pozwala młodszym dzieciom obserwować starsze i uczyć się przez naśladowanie. Dzieci starsze pomagają młodszym ćwicząc wcześniej nabyte umiejętności. Wzmacnia to ich wiarę we własne siły i tworzy atmosferę dużej rodziny.

Codziennie zajęcia z języka angielskiego- stały kontakt z językiem i możliwość dalszego nauczania przez piosenki i karty ze słownictwem.

Nabór jest prowadzony przez cały rok.

W myśl motta „pomóż mi zrobić to samemu” Maria Montessori nie nauczała, ale uczyła dzieci dojść samemu do rozwiązania zadania.

Służą temu dokładnie przemyślane materiały, o specjalnej charakterystyce:

  • dostosowane do wzrostu dzieci,
  • skupiają uwagę tylko na jednej rzeczy- np.: różowa wieża ma różne wymiary, ale jeden kolor. Dzięki temu dziecko nie rozprasza się gamą kolorów, tylko różnicuje wielkości elementów
  • materiały są wyjątkowo atrakcyjne, stoją na swoim miejscu i dzieci mają do nich stały dostęp
  • każdy materiał ma swój bezpośredni cel, a jednocześnie służy do ćwiczenia innej umiejętności np.: cylindry służą do nauki wymiarów, a przy okazji posiadają malutkie kuleczki, dziecko łapiąc za nie ćwiczy motorykę przydatną do nauki pisania,
  • każdy materiał posiada element samokontrolujący,
  • stopniowanie trudności.

Kontakt

uśmiech

Dojazd

uśmiech