Home > Porozumienie bez przemocy

Porozumienie bez przemocy

uśmiech

Porozumienie bez przemocy (NVC – Nonviolent communication) to jedna z głównych technik komunikacji, z której czerpiemy na co dzień w relacji z dzieckiem.

Twórcą założeń NVC jest Marshall B. Rosenberg, amerykański doktor psychologii klinicznej, który przez ponad czterdzieści lat uczył, jak rozwiązywać konflikty w sposób pokojowy i poprawiać wzajemną komunikację. 

Podstawą Porozumienia bez Przemocy jest taki sposób wyrażania myśli w dialogu, aby nie zadawać bólu drugiej osobie. Opiera się na fundamentalnej zasadzie: u podstaw wszystkich ludzkich działań leżą potrzeby, które ludzie starają się zaspokoić, a zrozumienie i uznanie tych potrzeb może stworzyć wspólną podstawę do połączenia, współpracy, a bardziej globalnie – pokoju.

Porozumienie bez Przemocy to narzędzie, które pomaga świadomie ubierać w słowa to, co chcemy przekazać, tak by zwiększyć szansę na nawiązanie kontaktu i porozumienia. 

Prośba w NVC jest tak samo ważna, jak określenie swoich uczuć i potrzeb. Ma na celu pomóc rozmówcy zrobić coś konkretnego, aby zadbać o nasze potrzeby. 

Komunikacja oparta na modelu NVC według Rosenberga, mimo że nie jest dla nas czymś naturalnym, jest umiejętnością, którą każdy może w jakimś stopniu opanować, a jej użycie w najróżniejszych sytuacjach może być nieocenione. 

Kontakt

uśmiech

Dojazd

uśmiech